Z Przełęczy Glinka – trasa zimowa

Długość [m] W górę / w dół Przeznaczenie Czas w lecie w dół / w górę
2400 215 / 15 Piesza 35′ / 30′

Trasa jest najkrótszym wariantem przedostania się z przełęczy Glinka do Bacówki na Krawcowym Wierchu.

Biegnie niebieskim, granicznym szlakiem słowackim od parkingu, do słupka granicznego nr 124/6. Około 50m za nim, na 1200m od parkingu, trasa odchodzi od granicy w prawo, na stronę słowacką, wygodną drogą gospodarczą i łączy się ponownie ze szlakiem granicznym przy słupku nr 123/13 (skrót zimowy). Zdarza się że jest to jedyna przetarta w zimie trasa dojścia! 150 metrów od Bacówki, przy słupku granicznym 123/7 należy skręcić w lewo (na polską stronę), na polanę z widoczną już bacówką (tabliczka).
Uwaga! Na 520 metrze (słupek graniczny nr 126/III), licząc od parkingu, szlak niebieski i granica odchodzą w lewo na wąską leśną ścieżkę, z wygodnej, asfaltowej drogi (drogowskaz).

[sgpx gpx=”/wp-content/uploads/gpx/trasa_zimowa_z_przeleczy_glinka.gpx”]

Link na urządzenie mobilne:

https://drive.google.com/open?id=1iE-fyY5_fvFGk_YNQK1jCLD5qg8&usp=sharing